Mitä HR ja johto odottavat toisiltaan – Fressissä HR tukee liiketoiminnan kasvua

25.11.2014 12:43

Liikuntakeskus Fressissä sekä johdon että HR:n yhteisenä agendana on henkilöstöstä huolehtiminen. HR odottaa, että johto näkee henkilöstöön panostamisen investointina ja että HR saa tarvittavat resurssit hoitaa henkilöstötyötä. Johto taas odottaa, että HR huolehtii ydintehtävästään eli henkilöstöresurssien mitoittamisesta liiketoiminnan tavoitteita tukevalla tavalla.

Haastattelimme Fressin liiketoimintajohtaja Petri Kilpiää ja henkilöstöjohtaja Johanna Olssonia HR:n ja johdon yhteistyöstä.

Johto ja HR antavat yhdessä henkilöstölle suunnan

Liikuntakeskusketju Fressissä sekä henkilöstön että liiketoiminnan kehittäminen ovat osa yhteistä prosessia. Johdon ja HR:n yhteinen tehtävä on luoda toiminnan raamit, näyttää henkilöstölle suuntaa sekä energisoida.

Fressin mottona on ”Tyyli on vapaa”. Liiketoimintajohtaja Petri Kilpiä itse toimii esimerkkinä asiakkaiden yksilöllisestä huomioimisesta. Kesken haastattelun Kampin Fressin aulassa hän kääntyy huikkaamaan hyvät huomenet sekä ovesta saapuville asiakkaille että työntekijöille.

”Mulla on sellainen tarve, että aina kun näen asiakkaan, on ihan pakko tervehtiä. Se tulee sisältä”, hän virnistää. ”Treenaaminen on monelle asiakkaistamme viikon kohokohta. Asiakkaalle on tärkeää kokea, että treenipaikassa hänestä ja hänen tarpeistaan välitetään.”

Henkilöstöjohtaja Johanna Olssonin mukaan välittämisen tunne syntyy asiakkaille henkilöstöstä, jota on huomioitu. ”Kaikki lähtee oikeastaan jo rekrytoinnista, johon näemme paljon vaivaa. ’Moi’ voi sanoa monella tapaa, ja meille on tärkeää, että asiakkaan huomioiminen kumpuaa sisältä.”

Liiketoiminnan ja henkilöstön kasvu edellyttävät HR-toiminnon kasvua

Fressin henkilöstömäärä on tuplaantunut viimeisen kolmen vuoden aikana. ”Nopea kasvuvauhtimme edellyttää HR:ltä taitoa ja työkaluja saada uusi henkilöstö toiminta-ajatuksemme taustalle. Kasvamme pääasiassa yritysostojen kautta, ja helpointa on muuttaa visuaalinen ilme, tilat ja palvelutarjonta konseptiamme vastaavaksi. Asenteiden, toimintamallien ja työn tekemisen tapojen muutoksessa sen sijaan menee kauemmin, ja niissä HR:llä on olennainen rooli”, Kilpiä sanoo.

Olsson myöntää, että kasvuvauhti edellyttäisi tosiaan isompaa HR-toimintoa. ”Jotta voisimme vastata liiketoiminnan vaatimuksiin, tarvitsisimme 2–3 uutta täysipäiväistä HR-ammattilaista”, yksin HR:ää hoitava Olsson kommentoi. ”Haluan tuoda jokaiseen 16:sta yksiköstämme tunteen, että olen läsnä. Nyt se ei enää ole mahdollista ja koen tuskaa, kun en voi enää muistaa jokaisen työntekijän nimeä.”

Fressissä on siis ajankohtaista HR-resurssien kasvattaminen. ”Haluan, että HR-ammattilaisemme olisivat ennaltaehkäisemässä ja ratkaisemassa haasteita jokaisen yksikön arjessa. Myös kehittämiseen pitäisi olla aikaa, jotta voimme vastata myös johdon toiveisiin”, Olsson sanoo.

Fressi aikoo ratkaista tilannetta myös siten, että osa HR-työn vastuusta jaetaan liikuntakeskuksiin ja esimiehille. ”Toimintamme on nyt niin laajaa, että en itse voi olla kaikessa mukana. Yhdenmukaisen toimintatavan takia olennaista ovatkin nyt prosessit mm. perehdyttämiseen, rekrytointiin ja työhyvinvointiin. Esimiehet on koulutettava siihen, että he huolehtivat näistä itsenäisesti ja HR tukee ja resursoi,” Olsson suunnittelee.

HR uskoo, että henkilöstöön panostaminen tuo asiakkaat

”Johdon täytyy pystyä näkemään, että henkilöstöön panostaminen on investointi”, Olsson tiivistää oman toiveensa johdolle. ”Vaikka lopulta asiakkaat tuovat rahan eli mitattavan tuloksen, heidän tyytyväisyytensä syntyy henkilöstön tyytyväisyyden kautta. Ilman henkilöstöä ei olisi asiakkaita, ja siksi meille henkilöstö on kaikkein tärkein.”

”Ihmiset ovat tosiaan voimavaramme, ja siksi henkilöstöön panostaminen on koko johdon agendalla”, Kilpiä vastaa. ”Johdon tavoitteena on menestyvä yritys, ja me uskomme, että henkilöstön tyytyväisyys on palveluyrityksessä verrannollinen asiakaspysyvyyteen ja -tyytyväisyyteen. Hyvinvoiva yritys, jossa ihmiset tekevät innoissaan töitä, heijastaa hyvää tunnetta myös asiakkaille.”

”Henkilöstöön panostaminen on ennen kaikkea henkilökunnan kuuntelemista ja sellaisten kysymysten esittämistä, jotka antavat henkilöstölle mahdollisuuden itse vaikuttaa, oivaltaa ja oppia”, Olsson täydentää.

Johto odottaa oikeita ihmisiä oikeaan paikkaan

Fressissä resurssoinnin haasteena on työsuhteiden osa-aikaisuus. Suurin osa 650 työntekijästä on tuntityöntekijöitä, ja täysipäiväisesti Fressissä työskentelee vain noin 100 henkeä.

Fressin johto odottaa HR-toiminnon huolehtivan ydintehtävästään eli siitä, että oikeat ihmiset työskentelevät oikeilla paikoilla. ”HR:n tärkein tehtävä on mitoittaa henkilöstöresurssit oikein suhteessa liiketoimintaan ja huolehtia siitä, että meillä on hyviä ja motivoituneita osaajia”, Kilpiä sanoo.
”Lisäksi etenkin nyt kun olemme kasvutilanteessa, HR:n on kyettävä reagoimaan nopeasti muutoksiin. HR:llä on tärkeä rooli osana toiminnan tuloksellisuutta, ja odotammekin myös tuloksekkaita henkilöstön kehittämisprosesseja ja raportointia.”

Henkilöstötyön tulevaisuus on pehmeissä arvoissa

Olsson näkee, että tulevaisuudessa HR tuo tulosorientoituneeseen bisnesmaailmaan ja henkilöstötyöhön myös pehmeitä arvoja – niillä oikeasti osoitetaan, että organisaatiossa välitetään henkilöstöstä.

”Se tarkoittaa työn imua, jokaisen omien taitojen vahvistamista, työn iloa sekä tukea elämänhallintaan”, Olsson tiivistää. ”HR tulee olemaan enemmän valmentaja, suunnan näyttäjä ja oppimisen keinojen mahdollistaja”, hän visio.

Koko työyhteisöllä vastuu kehittämisestä

Olsson ja Kilpiä ovat myös aviopari ja kokevat Fressin johtamisen olevan jo osa heidän unelmaelämäänsä. ”Jokainen voi omassa asemassaan vaikuttaa matkaan, jota tekee. Jokaisella on vastuu työyhteisöstä ja sen kehittämisestä. Jokainen voi tehdä työpäivästään matkan, josta voi nauttia”, Kilpiä rohkaisee.
Toisaalta Kilpiä peräänkuuluttaa yhteistä vastuuta työyhteisöstä. ”Henkilöstön kehittäminen ei ole vain HR-osaston, johtajien tai esimiesten tehtävä. Parhaimmillaan henkilöstön kehittämiseen osallistuvat kaikki, kukin omalla tavallaan toteuttaen yrityksen henkilöstöstrategiaa.”

Fressi on Suomen suurin suomalaisomisteinen liikuntakeskusketju. Alun perin Tampereella perustettu ketju toimii nyt 16:n liikuntakeskuksen voimin 10 kaupungissa ja juhlii tänä vuonna 35-vuotissyntymäpäiviään. Fressi työllistää noin 650 henkeä ja sen liikevaihtoennuste vuodelle 2014 on 18,5 MEUR. www.fressi.fi 

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta