Merkonomi ymmärtää oman työn yhteyden liiketoimintaan

23.09.2014 07:54

Osuuskauppa Suur-Savon koko henkilöstö voi hakeutua Merkonomin koulutukseen. Tavoitteena on näin kasvattaa henkilöstö ottamaan vastuuta.

Osuuskauppa Suur-Savossa suhtaudutaan henkilöstön kehittämiseen intohimoisesti.

”Uran kannalta oikea asenne ja halu kehittyä ratkaisevat. Vaikka kirkkoherrasta voi tulla hyvä kauppias!” toteaa Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja.

Suur-Savo haluaa tukea työntekijöitään heidän urapoluillaan ja tarjoaa siksi mahdollisuutta suorittaa työn ohella Liiketalouden perustutkinnon eli Merkonomin tutkinnon.

”Näin haluamme antaa avoimet uranäkymät. Meillä on mahdollisuus edetä vaikka vastuu- tai ja esimiestehtäviin, jos osoittaa olevansa sitoutunut”, Hämäläinen sanoo.

Osuuskauppa Suur-Savon koko henkilöstö päivittäis- ja erikoiskaupan myymälöistä, liikennemyymälöistä, autokaupoista sekä matkailu- ja hotellialalta voi hakeutua Merkonomin koulutukseen.

Merkonomin tutkinto paljastaa, mikä on liiketoiminnan kannalta kannattavaa

Oman liiketoimintansa kannalta Osuuskauppa Suur-Savon tavoitteena on kasvattaa henkilöstö ottamaan vastuuta. ”Työnantajana toivomme koulutettavien oivaltavan, kuinka tärkeää heidän työnsä on meille ja mikä on kannattavaa liiketoiminnan näkökulmasta. Näitä asioita käsitellään Merkonomin tutkinnossa”, perustelee Mia Ilkka-Moll, henkilöstön kehittämispäällikkö.

Osuuskauppa Suur-Savo on merkittävä työllistäjä Etelä-Savossa: henkilöstöä on yli 1200, ja vuoden 2013 liikevaihto ylitti 340 miljoonaa euroa. ”Jokaisen suursavolaisen rooli on tärkeä, sillä koko homma ratkaistaan arjessa, jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Niiden ansiosta saamme tyytyväisiä asiakkaita, tuloksellista liiketoimintaa ja kannattavaa kasvua”, pohtii Ilkka-Moll.

Hämäläisen mukaan koulutuksen tulos näkyy liiketoiminnassa. ”Koulutukseen osallistuneet osaavat ihan eri tasolla suhtautua asiakaspalvelutilanteisiin. Kun palvelu on parempaa, asiakastyytyväisyys nousee ja sitä kautta tuloskin.”

Lisäksi koulutus parantaa työtyytyväisyyttä. ”Näen ryhmässä aitoa opiskelun iloa ja paloa. Koulutuksessa käyneet tuovat hyvää dynamiikkaa työyhteisöön, ja moni asia hyppää askelen eteenpäin”, kiittää Hämäläinen.

Työssä oppiminen tuo käytännön innovaatioita

Merkonomiopinnoissa suuri paino on työssä oppimisella. Sen lisäksi osallistutaan koulutuspäiviin noin kerran kuussa. ”Tällainen toteutus sopi meille hyvin, sillä olemme Suur-Savossa aina korostaneet työn kautta kehittymistä”, sanoo Hämäläinen.

Koulutukseen sisältyvät harjoitukset liittyvät suoraan jokaisen opiskelijan omaan arkityöhön, ja sitä kautta he konkreettisesti kehittävät omaa työtään. ”Tuloksena on erinomaisia ideoita ja innovaatioita”, Ilkka-Moll iloitsee. ”Ihmiset ovat todella motivoituneita opiskeluun, mikä ei voi olla näkymättä arjessa. Uskon, että tällä on kauaskantoisia vaikutuksia sekä osallistujille itselleen että Osuuskauppa Suur-Savolle yrityksenä.”

”Merkonomiryhmien hienous oli se, että koulutukseen osallistui henkilöstöämme monelta eri toimialalta. Näin alojen hyvät käytännöt leviävät ja ihmiset verkostoituvat. Mukana on sekä vanhoja konkareita, joilta puuttuu alan koulutus, että nuorta väkeä – ja sekin on rikkaus”, kertoo Ilkka-Moll.

Näyttötutkinto taipuu yrityksen tarpeisiin

Osuuskauppa Suur-Savolle toteutettu tutkinto perustuu Liiketalouden perustutkinnon virallisiin ammattitaitovaatimuksiin, mutta koulutus on räätälöity juuri Suur-Savon Osuuskaupan tavoitteita tukevaksi. ”On hienoa, että myös virallisissa näyttötutkinnoissa pystytän huomioimaan yrityksen tarpeet”, Ilkka-Moll kiittää.

”Suunnitellessamme koulutusta Markkinointi-instituutin kanssa saimme hyvin omat tarpeemme kuuluviin. Sisällön tulee tukea liiketoiminnan tavoitteita. Mallina käytimme naapurialueen osuuskaupassa jo toteutettua sisältöä, mutta viilasimme sitä vielä meitä varten.”

Osassa koulutuspäivistä kouluttajina toimii Suur-Savon Osuuskaupan omaa henkilöstöä, jolloin sisältö on entistä omakohtaisempi. Koulutuksen ohjausryhmä tapaa säännöllisesti ja käy läpi edistymistä sekä tarkistaa sisältöä jo toteutuneen perusteella. ”Menossa on jo toinen ryhmä, mikä osoittaa, että olemme olleet tyytyväisiä!”

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta