Markkinointi-instituutin uusi Talouden johtamisen tutkinto on ainoa suomenkielinen talousjohdon koulutusohjelma

12.03.2014 13:30

Markkinointi-instituutissa alkaa syyskuussa uusi Talouden johtamisen tutkinto. Se on tällä hetkellä ainoa suomenkielinen talousjohdolle suunnattu koulutus.

Talouden johtamisen tutkinnossa talouden johtamista lähestytään erityisesti pk-yritysten johdon ja isojen yritysten keskijohdon näkökulmasta. Koulutus soveltuu vaativissa vastuullisissa taloushallinnon tehtävissä toimiville kuten talousjohtajille sekä talousjohtajaksi tähtääville, talouspäälliköille ja controllereille.

Tutkinnon suorittanut osaa tehdä kannattavia ja kestäviä ratkaisuja sekä hallitsee uusimmat talouden johtamisen menetelmät. Hän johtaa tavoitteellisesti organisaation taloushallintoa ja rakentaa yhteistyössä muun johdon kanssa strategiaa tukevia toimenpiteitä. Hän tunnistaa sisäisten asiakkaidensa tarpeet ja toimii muun johdon sparrauskumppanina.

TIR:n seuraaja

Markkinointi-instituutin Talouden johtamisen tutkinto jatkaa Efektor Oy:n TIR – talousjohdon kehitysohjelman jalanjäljissä. ”TIR oli suunnattu valmistavassa teollisuudessa toimiville yrityksille. Koska yhä useampi yritys saa liikevaihtonsa palveluista tuotteiden sijaan, Talouden johtamisen tutkinto on suunniteltu erityisesti palvelu- ja asiantuntijayritysten tarpeisiin”, kertoo Nina Hyytiäinen, joka pyöritti 11 vuoden ajan TIR-tutkintoa ja vastaa nyt Talouden johtamisen tutktinto.

Sopiva tutkinto kaikkiin urakehityksen vaiheisiin

Markkinointi-instituutti tarjoaa talouden ammattilaisille kokonaisen koulutuspolun, josta jokainen voi valita omaan rooliinsa sopivan tutkinnon. Tarjolla on Talouden johtamisen tutkinnon lisäksi Palkanlaskijan tutkinto, Kirjanpitäjän tutkinto ja Talouspäällikön tutkinto. Vastaava kehityspolku on tarjolla HR-ammattilaisille, jotka voivat valita Henkilöstöassistentin, Henkilöstöpäällikön ja Henkilöstöjohtajan tutkinnon välillä. Markkinoinnin ammattilaisille on samoin omat tutkinnot asiantuntijoille, päälliköille ja johdolle.

”Markkinointi-instituutissa on paljon tyytyväisiä asiakkaita: 91 % opiskelijoistamme suosittelee koulutustamme. Monet haluavat palata meille, ja me puolestamme haluamme tarjota heille mahdollisuuden löytää jokaiseen uravaiheeseen sopivan koulutuksen”, kertoo Hyytiäinen.

Talouden johtamisen tutkinto keskittyy talouden näkemyksen kasvattamiseen, mutta tutkintoa voi täydentää tarpeen mukaan johtamisen, esimiestyön tai HR-aiheiden kursseilla. Erinomainen lisä jokaiselle, joka haluaa kehittyä paremmaksi työelämän vuorovaikutustilanteissa, on uusi Vaikuta viestilläsi, vakuuta asiallasi -kurssi.

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta