Helsingin Satama oivallutti henkilöstölle heidän roolinsa osana muutosta

25.08.2014 14:00

”Henkilöstön koulutus tukee muutostilanteissa”, toteaa Helsingin Sataman henkilöstöpäällikkö Päivi Huttunen.

Helsingin Satama on uudessa taloudellisessa tilanteessa: aiemmin Helsingin kaupungin liikelaitoksena toiminut Helsingin Satama muuttuu osakeyhtiöksi vuoden 2015 alusta. Tämä asettaa uudenlaisia haasteita mm. kannattavuuteen ja henkilöstön talousosaamiseen.

Varsinainen valmistautuminen yhtiöittämiseen alkoi jo joitakin vuosia sitten, ja osana valmistautumista Helsingin Satama haluaa auttaa koko henkilöstöä ymmärtämään, miten jokainen voi omassa roolissa vaikuttaa tulevan yrityksen kannattavuuteen ja menestymiseen.

”Henkilöstön koulutus tukee aina muutostilanteissa”, toteaa Helsingin Sataman henkilöstöpäällikkö Päivi Huttunen. ”Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että koko henkilöstöllä on tarpeeksi tietoa ja valmiudet toimia niin kuin muutostilanne vaatii. Näin päästää joustavammin eteenpäin ja saavutetaan todennäköisemmin haluttu tulos.”

”Yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa olen erityisen vaikuttunut siitä, miten aikaisessa vaiheessa muutostilannetta se on halunnut panostaa henkilöstön ajattelun ja toimintatapojen muuttamiseen”, sanoo asiakkuuspäällikkö Liisa Nätkynmäki Markkinointi-instituutista.

Talouskoulutusta koko henkilöstölle

”Olemme aiemminkin järjestäneet talouskoulutusta taloushallinnon ammattilaisille, mutta nyt halusimme lisätä koko henkilöstön talousymmärrystä. Koulutukseen osallistui kenttähenkilöstöä, jotka kiinnittävät laivat, valvovat matkustajaterminaalia ja ohjaavat matkustajia, sekä asiantuntijatyötä tekeviä mm. it- ja viestintätiimeistä ja palkkahallinnosta”, Huttunen kertoo.

Koulutuksen tavoitteena oli selventää yrityksen talouden peruskäsitteitä sekä auttaa ymmärtämään, miten jokainen omassa roolissaan parantaa asiakaskokemusta ja tehokkuutta sekä vaikuttaa Helsingin Sataman talouteen. Koulutuspäivässä käsiteltiin erittäin konkreettisia asioita kuten paljonko maksaa laivan irrottaminen tai mikä on sataman tulo- ja menorakenne.

Koulutus kasvatti ymmärrystä omasta roolista osana muutosta

”Ensimmäisen hämmennyksen jälkeen henkilöstö on ottanut koulutuksen vastaan hyvin. Palaute puolen päivän koulutuksesta on ollut kiittävää”, sanoo talousjohtaja Tauno Sieranoja. ”Talouskoulutus on selkeyttänyt käsitystä tulevasta tilanteesta. Palautteen perusteella asiat ovat jääneet mieleen. Henkilöstö ymmärtää nyt paremmin, mitä tarkoittaa, että satamamme muuttuu yritykseksi.”

Tärkeimpänä tavoitteena oli kasvattaa ymmärrystä siitä, miten tärkeä jokaisen työntekijän rooli on. ”Näen, että nyt henkilöstömme ymmärtää paremmin, että kaikessa tekemisessä on taloudellisia kuluja. He myös haluavat olla mukana tekemässä toiminnasta entistä tuottavampaa ja tietävät, miten oma rooli vaikuttaa tulokseen”, Sieranoja kuvailee. ”On hienoa, että koko Helsingin Satama on halunnut viedä koko henkilöstöä kohti taloudellista ajattelua ja auttaa heitä oivaltamaan oman työn ja tuloksen yhteyttä”, Nätkynmäki sanoo.

Kouluttajana satamaslangin taitaja

”Olimme tyytyväisiä Markkinointi-instituutin koulutuskokonaisuuteen. Merkittävin asia meille oli se, että kouluttajat oivalsivat tarpeemme ja että suunnittelimme kokonaisuuden yhdessä. Markkinointi-instituutti paneutui tilanteeseemme. Kouluttajaksi löytyi Johannes Hesso, joka ymmärsi myös satamatyöntekijöiden arkea. Hänelle ei tarvinnut selitellä alaa tai toimintaympäristöä. Hän osasi jopa satamaslangia,mikä tietysti herätti luottamusta henkilöstössä”, sanoo Sieranoja.

”Odotamme koulutusyritykseltä, että se todella paneutuu meidän tilanteeseemme, uhraa aikaansa kartoittamiseen ja koulutuksen suunnitteluun. Koska meillä on erilaisia ammattiryhmiä, räätälöidyt valmennukset sopivat meille paraiten”, Huttunen sanoo.

Tutustu muiden asiakkaidemme muutostarinoihin.

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta