Vuoden tunnistettavin muutos 2013 -voittajiksi Rejlers ja Anne Lind SPR Veripalvelusta

29.01.2014 15:02

Onnittelut Markkinointi-instituutin Vuoden tunnistettavin muutos -kilpailun voittajille!

Tunnistettava muutos -kilpailussa on kyse koulutuksen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Markkinointi-instituutti palkitsee kilpailussa vuosittain ihmisiä ja organisaatioita, jotka ovat saaneet aikaa todellisia ja näkyviä muutoksia omassa toiminnassaan koulutuksen avulla.

Tutustu tästä Tunnistettava muutos -kilpailun taustoihin

Vuoden tunnistettavin muutos 2013 -voittajat

YRITYS: Rejlers, vuorovaikutteisen johtamisotteen valmennus (Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET)

Rejlers halusi tukea esimiehiä heidän kasvussaan hyviksi esimiehiksi, sillä se uskoo, että yritys onnistuu, kun sen työntekijät onnistuvat. Valmennuksessa keskityttiin siihen, miten johtajuus näkyy arjessa. Esimiehet saivat käytännön työkaluja ja oppivat vuorovaikutuksesta. Koulutus suunniteltiin alkukyselyn perusteella ja tuloksia todennettiin vuorovaikutteisen johtamisotteen kyselyllä. Henkilöstötutkimus osoitti, että ihmiset ovat tyytyväisempiä.

Raadin kommentti: Kehitystyö on suoraan liiketoiminnan ytimessä. Muutosta mitattiin prosessin eri vaiheissa, ja myös jatkokehitystarpeet on tunnistettu. Rejlers saa erityismaininnan siitä, että valmennuksessa kehitystä tehdään ensin ylhäältä alas ja sitten takaisin ylös: esimiesten koulutus muutti myös johtoryhmää. Valmennuskokonaisuudesta kuvastuu nöyryys ja oivallus, että kehittämistä täytyy tehdä matkan varrella.

Rejlersin onnistumisesta palkittiin myös kouluttajana toiminut Ilari Salmi sekä Markkinointi-instituutista valmennuksen toteutuksesta vastanneet Aino Antin ja Liisa Nätkynmäki.

OPISKELIJA: Anne Lind, markkinointipäällikkö, SPR Veripalvelu
Diploma in Marketing and Communications Management, MJD

Anne Lind loi koulutuksen aikana yhteisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman veripalvelutoimistoille sekä rakensi kattavan mallin markkinointikanavien ja sisältöjen seurantaan ja tehokkuuden mittaamiseen. Kanavien optimoinnilla on säästetty kustannuksissa. Anne puhkui koulutuksen aikana intoa oman työnsä kehittämiseen. Nyt Anne kokee osaavansa johtaa markkinointia aiempaa asiakas- ja strategialähtöisemmin.

Raadin kommentti: Markkinoinnin tehokkuus vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan. Annen työ on saanut tunnustusta johdolta ja kollegoilta, ja hyöty näkyy myös Veripalvelun asiakkaille kustannussäästöinä. Anne kuvaa konkreettisesti omaa kasvuaan ja sitä, miten hänen työnsä on muuttanut organisaation toimintaa ja miten muutos näkyy tuloksessa.

Annen onnistumisesta palkittiin myös Markkinointi-instituutista Diploma in Marketing and Communications Management, MJD -koulutuksesta vastaavat Mervi Karvo, Minna Ristimäki, Eliisa Seppänen ja Helena Vallo.

Finalistit

Yrityssarjan finalisteina Rejlersin rinnalla olivat Cocomms ja OPR-Vakuus.

Cocomms, esimiestyön ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämisohjelma

Katso video

Raadin kommentti: Valmennuskokonaisuus on hieno panostus yrityksen kokoon nähden. Kasvun johtaminen ja uusien esimiesten kouluttaminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Hienoa, että johto on laittanut itsensä likoon ja esimiehet ovat sitoutuneet muutokseen. Valmennuksesta välittyy hyvä fiilis, ja henkilöstön spontaanit kommentit kertovat, että tunnistettavaa muutosta on syntynyt.

OPR-Vakuus, asiakaspalveluvalmennus

Katso video

Raadin kommentti: Asiakaspalveluun panostaminen on aina oikea ratkaisu. On tärkeä, että hyvä laatu halutaan varmistaa kaikissa tilanteissa. Kansainvälistyminen on tuomassa OPR-Vakuudelle uuden haasteen, joten on ollut otollinen aika luoda yhteiset käytännöt. Koulutus toi käyttöön konkreettisia, yhteisiä käytäntöjä. Pienelläkin täsmällisellä panostuksella voidaan saada paljon tulosta aikaiseksi.

Opiskelijasarjan toisena finalistina oli

Pia Jokela, Rovaniemen Kehitys Oy:n tiedottaja

Katso video

Raadin kommentti: Pia on tiedottaja, joka on päässyt todella vaikuttamaan. Hän on ollut rohkea ja vienyt kehittämisideoita oma-aloitteisesti eteenpäin. Esimiehen mukaan Pia on tuonut viestintään tavoitteellisuutta ja lisännyt koko henkilöstön ymmärrystä viestinnän merkityksestä.

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta