IT-barometri 2013: Johdoton IT – huono ROI

29.01.2014 14:58

Suomalaisten organisaatioiden suhtautuminen tietotekniikkaan on ristiriitaista. Tämän paljastaa Tietotekniikan liiton kuudetta kertaa toteuttama IT-barometri. Tietotekniikkaa pidetään toiminnan kannalta merkittävänä, mutta silti siihen suhtaudutaan enemmän kuluna kuin investointina.

”IT-barometrin tuloksista on pääteltävissä, että tietotekniikka koetaan edelleen selvästi useammin osaksi laskusuhdanteiden ongelmakohtia kuin ratkaisukeinoksi. Tietoyhteiskunnan ja tietotekniikan merkitystä korostavat julistukset sekä todellinen käyttäytyminen ja asenteet ovat selkeästi ristiriidassa. Haaste on erityisesti kyvyssä hyödyntää IT:tä normaalina osana yritysten liiketoimintaa”, toteaa Turun yliopiston erikoistutkija Tomi Dahlberg.

IT:n johtaminen ja sen kehittäminen ovat valitettavan aliarvostettuja, mikä vieläpä korostuu taantuma-aikana.

”On myönteistä, että noin 90 prosenttia vastaajista kokee IT:n olevan tärkeä keino kehittää toimintaa. Kaikista näistä myönteisistä arvioista huolimatta tietotekniikkaan investoidaan ja sen hyödyntämistä kehitetään lähinnä taloudellisesti hyvinä aikoina”, toteaa Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Robert Serén.

Tavoitteet, seuranta ja johto hakusessa

Dahlberg on hämmentynyt siitä, että hankinnoille, projekteille ja ulkoistamiselle asetetaan yhä harvemmin selkeitä tavoitteita. Ehkä heikko onnistumisen historia opettaa varovaisuuteen, mutta toisaalta ilman tavoitteita ei pystytä mittamaan tuloksia.

IT:n vaikutuksia mitataankin heikosti. Alle puolet barometrin vastaajista yhtyy edes jossain määrin väitteisiin, joiden mukaan IT:n vaikutuksia liiketoimintaan pystytään yrityksessä luotettavasti seuraamaan.

IT:n johtamiskyvyn parantaminen on tärkein keino lisätä hyötyjä, joita IT tuottaa yksittäiselle organisaatiolle ja koko yhteiskunnalle. Silti johtamisen kehittämisestä usein luovutaan taloudellisesti huonoina aikoina.

”En ymmärrä, miksi IT:n johtamisen parantamisesta tingitään. Parempia johtamisvalmiuksia tarvitaan, koska tietotekniikan hyödyntäminen lisääntyy ja monipuolistuu joka tapauksessa edelleen”, Dahlberg kuvaa.

Sosiaalinen media on vakiintunut mutta suunnittelematonta

IT-barometrissä tutkittiin myös mm. yritysten suhtautumista sosiaaliseen mediaan, kuluttajistumiseen, big dataan sekä pilvipalveluihin.

Viidessä vuodessa sosiaalinen media on vakiinnuttanut asemansa. IT-barometrin mukaan yritykset hyödyntävät sitä kuitenkin lähinnä vain viestinnän ja markkinoinnin välineenä eivätkä esimerkiksi taloushallinnon tai tilaus-toimitusketjun hallinnan työkaluna. Vastausten mukaan vain 35 prosentilla yrityksistä on strategia tai suunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiselle. Lisäksi vain 30 prosentin tavoitteena on lisätä sosiaalisen median hyödyntämistä merkittävästi.

”Sosiaalisen median liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä ei näytä tapahtuneen juuri minkäänlaista muutosta kahtena viime vuonna”, Tomi Dahlberg toteaa.

Lue IT-barometrin ilmainen tiivistelmä

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta