Kannattaako koulutus?

08.10.2012 13:10

Valtaosa aikuisista opiskelee työn ohessa, ja aikuisten opiskelumahdollisuuksia parannetaan jatkuvasti edistämällä itseopiskelua ja etäopiskelua. Mikä on koulutuksen merkitys työuralla etenemisessä ja ammattitaidon kartuttamisessa? Miksi kouluttautua, kun on jo oma erikoisala ja työpaikka?

Aiheesta keskusteltiin paneelikeskustelussa Innostu oppimaan -tapahtumassa Vanhalla Ylioppilastalolla 19.9.2012.

”Parhaimmillaan koulutus antaa uuden osaamisen lisäksi myös uutta asennetta omaan tekemiseen. Nykyisessä muuttuvassa työelämässä se voi auttaa löytämään ihan uudenlaisia haasteita,” vinkkaa osaamisen kehittämisen johtaja Marjo Silvo Markkinointi-instituutista.

Todellinen asiantuntija on valmis muuttumaan

Työuran alkuvaiheessa ja työpaikkoja etsittäessä koulutuksen roolina on usein todentaa asiantuntemusta. Jo työelämässä oleville puolestaan koulutus on keino vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä hankkia tuoretta otetta työn tekemiseen.

”Koulutuksen ei aina tarvitse tarkoittaa tutkintoa, vaan lyhyemmät täsmäkoulutukset vastaavat monesti erinomaisesti kulloiseenkin työntekijän tai hänen työnantajansa koulutustarpeeseen,” sanoo Silvo. ”Työelämässä oleville tarkoitetuilla kursseilla työelämä ja koulutus integroituvat kiinteästi ja luontevasti toisiinsa.”

Aikuiskoulutus tarjoaa mahdollisuuksia muutokseen niin työntekijässä itsessään kuin häntä ympäröivässä työnantajan organisaatiossa. Työelämää leimaavat muutokset, irtisanomiset ja työsuhteiden epävarmuus. ”Työntekijälle on erilaisissa työelämän muutospaineessa tärkeää säilyttää oma kilpailukykynsä työmarkkinoilla ja päivittää osaamistaan jatkuvasti”, Silvo tähdentää.

Muutosjohtajat siis kaipaavat alaisikseen muutokseen valmistautuneita työntekijöitä. Koulutus on keino tuntea oma asiantuntijuutensa, perustella näkemyksensä sekä ajatus kirkkaana, jolloin on helppo pysyä pinnalla muutoksessa.

Elämänkokemus kypsyttää syvälliseen oppimiseen

Aikuisopiskelijalla on oppimisessa puolellaan kokemus. Elämänkokemuksen myötä valmiudet omaksua ja soveltaa tietoa paranevat. Työelämässä jo toiminut näkee noviisikollegaansa selvemmin, miten koulutuksessa opittua voi soveltaa omassa työssään. Aikuisopiskelija ottaa opiskelun tosissaan, ja myös osaa aivan eri tavoin hyödyntää oppimaansa työnsä kehittämiseen.

”Varsinaisten koulutusten ohella työssäoppiminen on tärkeä keino kouluttautua. Ja oppia tulee työyhteisön lisäksi myös asiakkailta,” sanoo StaffPointin toimitusjohtaja Ari Kunelius. ”Toisaalta tietoa kasvaa työuran varrella eri positioissa. Ja kun työelämä antaa tarpeeksi eväitä ja valmiuksia, kaikki hankittu koulutus yhdistyy jossain vaiheessa isommaksi kokonaisuudeksi,” Kunelius jatkaa.

Uusia toimintatapoja, parempaa oman työn tekemistä

Kun yksilö miettii koulutusta itselleen tai työnantaja henkilöstölleen, mistä tietää, millainen koulutus oikeasti kannattaa? Toimiva koulutus synnyttää aina muutosta: ei pelkästään toimintatavoissa mutta myös asenteessa työhön, omaan itseen ja osaamistasoon.

Koulutuksen jälkeen on myös tärkeää varmistaa, että saatua koulutusta todella hyödynnetään työssä. On esimiesten, johdon ja työyhteisön vastuulla, että työntekijät saavat mahdollisuuden käyttää opittua työtehtävissään ja että uusien toimintatapojen jalkauttamiseen varataan aikaa.

Tämä edellyttää sitä, että organisaatio näkee, että koulutus on yhteinen projekti, josta syntyy arkeen jatkuvaan käyttöön olevia uusia aiempaa tehokkaampia ja tuottavampi prosesseja ja rutiineja.

Merkonomi-koulutus vie Restelin kohti parasta asiakaskokemusta

”Henkilöstön kouluttaminen on avain asiakkaan onnistuneeseen palvelukokemukseen”, uskoo suomalaisen hotelli- ja ravintola-alan konserni Restel.

Yhtenä täydennyskoulutusmuotona Restel tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden suorittaa Merkonomin tutkinto oman työnsä ohella.

”Kaikkien ravintoloidemme ja hotelleidemme henkilöstölle on tärkeää ymmärtää oma roolinsa Restelin strategian toteuttamisessa ja tuloksen saavuttamisessa”, kertoo Restelin koulutuspäällikkö Jukka Palo.

Lue koko juttu

Organisaatiokulttuurin muutoksessa jokaisella on oma roolinsa

Organisaatiokulttuurin muuttaminen on mahdollista, mutta koska kulttuuri on syvällä ihmisten toiminnassa ja asenteissa, tarvitaan pitkäjänteiseen muutosprosessiin jokaista organisaation jäsentä.

Johto ja esimiehet rakentavat sitoutuneisuudellaan ja yhdenmukaisella esimerkillään uutta kulttuuria. Henkilöstön vastuulla puolestaan on ottaa aktiivisesti omassa roolissaan osaa muuttumiseen ja muuttamiseen.

”Organisaatiokulttuurin muutos on mahdollista”, on henkilöstöjohtamisen asiantuntijayritys Virvo Oy:n partneri Ari Himman lohdullinen viesti.

Lue koko juttu

Markkinointi-instituutti julkisti tulevaisuuden johtajan muotokuvan

Markkinointi-instituutti julkisti Tulevaisuuden johtajan muotokuvan to 2.10.2014 Taidemuseo Emmassa. Tulevaisuuden johtajan muotokuvan tematiikan synnyttivät Markkinointi-instituutin Tulevaisuuden johtaja -kurssin opiskelijat futurologi Mika Aaltosen johdolla.

Kuvassa muotokuvan visualisoija Janelin Kinnunen.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Jokainen ihminen on palautteen arvoinen
Oskari Vesterinen:
Hyvä myyjä loistaa taantumassa
Timo Soikkeli:
Toimivan digiratkaisun kehittäminen aloitetaan lopusta
Mauri Halonen:
Iloinen esimies oli lähtenyt