Kannattaako koulutus?

08.10.2012 13:10

Valtaosa aikuisista opiskelee työn ohessa, ja aikuisten opiskelumahdollisuuksia parannetaan jatkuvasti edistämällä itseopiskelua ja etäopiskelua. Mikä on koulutuksen merkitys työuralla etenemisessä ja ammattitaidon kartuttamisessa? Miksi kouluttautua, kun on jo oma erikoisala ja työpaikka?

Aiheesta keskusteltiin paneelikeskustelussa Innostu oppimaan -tapahtumassa Vanhalla Ylioppilastalolla 19.9.2012.

”Parhaimmillaan koulutus antaa uuden osaamisen lisäksi myös uutta asennetta omaan tekemiseen. Nykyisessä muuttuvassa työelämässä se voi auttaa löytämään ihan uudenlaisia haasteita,” vinkkaa osaamisen kehittämisen johtaja Marjo Silvo Markkinointi-instituutista.

Todellinen asiantuntija on valmis muuttumaan

Työuran alkuvaiheessa ja työpaikkoja etsittäessä koulutuksen roolina on usein todentaa asiantuntemusta. Jo työelämässä oleville puolestaan koulutus on keino vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä hankkia tuoretta otetta työn tekemiseen.

”Koulutuksen ei aina tarvitse tarkoittaa tutkintoa, vaan lyhyemmät täsmäkoulutukset vastaavat monesti erinomaisesti kulloiseenkin työntekijän tai hänen työnantajansa koulutustarpeeseen,” sanoo Silvo. ”Työelämässä oleville tarkoitetuilla kursseilla työelämä ja koulutus integroituvat kiinteästi ja luontevasti toisiinsa.”

Aikuiskoulutus tarjoaa mahdollisuuksia muutokseen niin työntekijässä itsessään kuin häntä ympäröivässä työnantajan organisaatiossa. Työelämää leimaavat muutokset, irtisanomiset ja työsuhteiden epävarmuus. ”Työntekijälle on erilaisissa työelämän muutospaineessa tärkeää säilyttää oma kilpailukykynsä työmarkkinoilla ja päivittää osaamistaan jatkuvasti”, Silvo tähdentää.

Muutosjohtajat siis kaipaavat alaisikseen muutokseen valmistautuneita työntekijöitä. Koulutus on keino tuntea oma asiantuntijuutensa, perustella näkemyksensä sekä ajatus kirkkaana, jolloin on helppo pysyä pinnalla muutoksessa.

Elämänkokemus kypsyttää syvälliseen oppimiseen

Aikuisopiskelijalla on oppimisessa puolellaan kokemus. Elämänkokemuksen myötä valmiudet omaksua ja soveltaa tietoa paranevat. Työelämässä jo toiminut näkee noviisikollegaansa selvemmin, miten koulutuksessa opittua voi soveltaa omassa työssään. Aikuisopiskelija ottaa opiskelun tosissaan, ja myös osaa aivan eri tavoin hyödyntää oppimaansa työnsä kehittämiseen.

”Varsinaisten koulutusten ohella työssäoppiminen on tärkeä keino kouluttautua. Ja oppia tulee työyhteisön lisäksi myös asiakkailta,” sanoo StaffPointin toimitusjohtaja Ari Kunelius. ”Toisaalta tietoa kasvaa työuran varrella eri positioissa. Ja kun työelämä antaa tarpeeksi eväitä ja valmiuksia, kaikki hankittu koulutus yhdistyy jossain vaiheessa isommaksi kokonaisuudeksi,” Kunelius jatkaa.

Uusia toimintatapoja, parempaa oman työn tekemistä

Kun yksilö miettii koulutusta itselleen tai työnantaja henkilöstölleen, mistä tietää, millainen koulutus oikeasti kannattaa? Toimiva koulutus synnyttää aina muutosta: ei pelkästään toimintatavoissa mutta myös asenteessa työhön, omaan itseen ja osaamistasoon.

Koulutuksen jälkeen on myös tärkeää varmistaa, että saatua koulutusta todella hyödynnetään työssä. On esimiesten, johdon ja työyhteisön vastuulla, että työntekijät saavat mahdollisuuden käyttää opittua työtehtävissään ja että uusien toimintatapojen jalkauttamiseen varataan aikaa.

Tämä edellyttää sitä, että organisaatio näkee, että koulutus on yhteinen projekti, josta syntyy arkeen jatkuvaan käyttöön olevia uusia aiempaa tehokkaampia ja tuottavampi prosesseja ja rutiineja.

Euromasterin myyntivalmennus kasvatti B2B-asiakashankintaa ja paransi asiakaskohtaamisia

”Asiakastyön kautta teemme omaa tulevaisuuttamme”, uskoo rengasliikeketju Euromasterin toimitusjohtaja Carl Segercrantz. Siksi Euromaster valmensi yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa myyntihenkilöstöään B2B-asiakashankinnassa ja myymälöiden asiakaskohtaamisissa. Koulutuksella rakennettiin myynnillisempää kulttuuria ja arjen tekemistä.

Euromaster edellytti koulutuskumppanilta tuloksiin sidottua hinnoittelumallia, ja Markkinointi-instituutti vastasi haasteeseen. Valmennuksella aikaansaatua muutosta mitattiin liiketoimintaan sidotuilla mittareilla.

Lue koko juttu

Mistä aikaa aikuisopiskeluun?

Jos tuskailet, että haluaisit aloittaa opinnot mutta aikaa ei tunnu riittävän, et ole yksin.

Lähes jokainen työn ohessa opiskeleva törmää samaan kysymykseen: mistä aikaa opiskeluun, kun töiden ohella arjen täyttää perhe, omat ja lasten harrastukset, kotityöt ja monta kuukautta rikkinäisenä maanneen polkupyörän korjaus – ja kun olisi kiva nähdä ystäviä ja levätäkin?

Lue koko juttu

Mitä HR ja johto odottavat toisiltaan – Fressissä HR tukee liiketoiminnan kasvua

Liikuntakeskus Fressissä sekä johdon että HR:n yhteisenä agendana on henkilöstöstä huolehtiminen. HR odottaa, että johto näkee henkilöstöön panostamisen investointina ja että HR saa tarvittavat resurssit hoitaa henkilöstötyötä. Johto taas odottaa, että HR huolehtii ydintehtävästään eli henkilöstöresurssien mitoittamisesta liiketoiminnan tavoitteita tukevalla tavalla.

Haastattelimme Fressin liiketoimintajohtaja Petri Kilpiää ja henkilöstöjohtaja Johanna Olssonia HR:n ja johdon yhteistyöstä.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta
Päivi Vuorimaa:
Uudistuminen tarkoittaa, että jotain myös lopetetaan
Toni Berkowits:
Suomi tekee liian vähän töitä
Anne Niemi-Hakala:
Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu