Kannattaako koulutus?

08.10.2012 13:10

Valtaosa aikuisista opiskelee työn ohessa, ja aikuisten opiskelumahdollisuuksia parannetaan jatkuvasti edistämällä itseopiskelua ja etäopiskelua. Mikä on koulutuksen merkitys työuralla etenemisessä ja ammattitaidon kartuttamisessa? Miksi kouluttautua, kun on jo oma erikoisala ja työpaikka?

Aiheesta keskusteltiin paneelikeskustelussa Innostu oppimaan -tapahtumassa Vanhalla Ylioppilastalolla 19.9.2012.

”Parhaimmillaan koulutus antaa uuden osaamisen lisäksi myös uutta asennetta omaan tekemiseen. Nykyisessä muuttuvassa työelämässä se voi auttaa löytämään ihan uudenlaisia haasteita,” vinkkaa osaamisen kehittämisen johtaja Marjo Silvo Markkinointi-instituutista.

Todellinen asiantuntija on valmis muuttumaan

Työuran alkuvaiheessa ja työpaikkoja etsittäessä koulutuksen roolina on usein todentaa asiantuntemusta. Jo työelämässä oleville puolestaan koulutus on keino vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä hankkia tuoretta otetta työn tekemiseen.

”Koulutuksen ei aina tarvitse tarkoittaa tutkintoa, vaan lyhyemmät täsmäkoulutukset vastaavat monesti erinomaisesti kulloiseenkin työntekijän tai hänen työnantajansa koulutustarpeeseen,” sanoo Silvo. ”Työelämässä oleville tarkoitetuilla kursseilla työelämä ja koulutus integroituvat kiinteästi ja luontevasti toisiinsa.”

Aikuiskoulutus tarjoaa mahdollisuuksia muutokseen niin työntekijässä itsessään kuin häntä ympäröivässä työnantajan organisaatiossa. Työelämää leimaavat muutokset, irtisanomiset ja työsuhteiden epävarmuus. ”Työntekijälle on erilaisissa työelämän muutospaineessa tärkeää säilyttää oma kilpailukykynsä työmarkkinoilla ja päivittää osaamistaan jatkuvasti”, Silvo tähdentää.

Muutosjohtajat siis kaipaavat alaisikseen muutokseen valmistautuneita työntekijöitä. Koulutus on keino tuntea oma asiantuntijuutensa, perustella näkemyksensä sekä ajatus kirkkaana, jolloin on helppo pysyä pinnalla muutoksessa.

Elämänkokemus kypsyttää syvälliseen oppimiseen

Aikuisopiskelijalla on oppimisessa puolellaan kokemus. Elämänkokemuksen myötä valmiudet omaksua ja soveltaa tietoa paranevat. Työelämässä jo toiminut näkee noviisikollegaansa selvemmin, miten koulutuksessa opittua voi soveltaa omassa työssään. Aikuisopiskelija ottaa opiskelun tosissaan, ja myös osaa aivan eri tavoin hyödyntää oppimaansa työnsä kehittämiseen.

”Varsinaisten koulutusten ohella työssäoppiminen on tärkeä keino kouluttautua. Ja oppia tulee työyhteisön lisäksi myös asiakkailta,” sanoo StaffPointin toimitusjohtaja Ari Kunelius. ”Toisaalta tietoa kasvaa työuran varrella eri positioissa. Ja kun työelämä antaa tarpeeksi eväitä ja valmiuksia, kaikki hankittu koulutus yhdistyy jossain vaiheessa isommaksi kokonaisuudeksi,” Kunelius jatkaa.

Uusia toimintatapoja, parempaa oman työn tekemistä

Kun yksilö miettii koulutusta itselleen tai työnantaja henkilöstölleen, mistä tietää, millainen koulutus oikeasti kannattaa? Toimiva koulutus synnyttää aina muutosta: ei pelkästään toimintatavoissa mutta myös asenteessa työhön, omaan itseen ja osaamistasoon.

Koulutuksen jälkeen on myös tärkeää varmistaa, että saatua koulutusta todella hyödynnetään työssä. On esimiesten, johdon ja työyhteisön vastuulla, että työntekijät saavat mahdollisuuden käyttää opittua työtehtävissään ja että uusien toimintatapojen jalkauttamiseen varataan aikaa.

Tämä edellyttää sitä, että organisaatio näkee, että koulutus on yhteinen projekti, josta syntyy arkeen jatkuvaan käyttöön olevia uusia aiempaa tehokkaampia ja tuottavampi prosesseja ja rutiineja.

Strategian toteuttaminen edellyttää kohtaamispaikkoja

Henkilöstö luo asiakastyytyväisyyden, ja siksi menestyneimmät yritykset maailmalla panostavat juuri nyt henkilöstöön jopa enemmän kuin asiakkaisiin. Mitä se tarkoittaa strategian kannalta?

Aiemmin strategian läpiviennissä oli kyse lähinnä siitä, että koko henkilöstö ottaa käyttöön yhdenmukaiset toimintatavat. Viimeiset 5–10 vuotta eri toimialojen menestyneimmät yritykset ovat kuitenkin suorittaneet perustehtäväänsä niin edistyksellisesti, että ne eivät enää erotu kilpailijoistaan.

”On tultu aineettomaan pääomaan, asiakaskokemukseen", sanoo työyhteisökehittäjä ja valmennusyrittäjä Jalmari Eklund.

Lue koko juttu

Markkinointi-instituutin uusi Talousjohtajan tutkinto on ainoa suomenkielinen talousjohdon koulutusohjelma

Markkinointi-instituutissa alkaa syyskuussa uusi Talousjohtajan tutkinto. Se on tällä hetkellä ainoa suomenkielinen talousjohdolle suunnattu koulutus.

Talousjohtajan tutkinnossa talouden johtamista lähestytään erityisesti pk-yritysten johdon ja isojen yritysten keskijohdon näkökulmasta. Koulutus soveltuu vaativissa vastuullisissa taloushallinnon tehtävissä toimiville kuten talousjohtajille sekä talousjohtajaksi tähtääville, talouspäälliköille ja controllereille.

Tutkinnon suorittanut osaa tehdä kannattavia ja kestäviä ratkaisuja sekä hallitsee uusimmat talouden johtamisen menetelmät.

Lue koko juttu

Osaamisen johtamisen trendit: työssä oppimiseen panostetaan ja koulutukseen osallistetaan työyhteisö ja asiakkaat

Organisaatiot panostavat yhä enemmän työssä oppimiseen. Trendin taustalla on vaade uudenlaiselle ennakoivalle osaamisen johtamiselle, jossa osaaminen ymmärretään entistä yhteisöllisemmäksi toiminnaksi sekä välineeksi saavuttaa organisaation tavoitteet.

Lisäksi perinteisen koulutuksen keinot monimuotoistuvat: sitä täydentävät digitaalisuus, opittujen asioiden siirtäminen suunnitelmallisesti osaksi omaa työtä sekä kollegoiden, esimiehen ja asiakkaiden osallistaminen kehittymiseen.

Lue koko juttu

   

Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

91 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaspalaute 2013