T-mallin osaaja venyy pidemmäksi ja laajemmalle

02.12.2011 11:46

Tietoyhteiskunnan osaajilta odotetaan nyt venymistä kahteen suuntaan: yhä syvemmälle omaan erikoisalaansa sekä yhä laajemmalle työelämään monisyisyyteen. Ilmiötä kutsutaan T-mallin osaamiseksi. Kirjaimen pystysuoralla jalalla viitataan syvään substanssiosaamiseen ja sen vaakasuoralla hatulla kykyyn ymmärtää muita osaamisalueita ja hyödyntää niitä.

Perinteinen I-mallin osaaminen on puhdasta ja syvää oman erikoisalueen hallintaa. Se on edellytys etenemiselle ja menestykselle työssä kuin työssä. Erikoistumisella voi varmistaa oman korvaamattomuutensa. T:n hatun kuvaamaa osaamista taas voidaan ajatella metataidoiksi, joiden avulla omasta substanssiosaamisesta saadaan paras hyöty irti. Tällaisia ovat mm. vuorovaikutustaidot ja ymmärrys liiketoimintaympäristöstä ja asiakkaista.

Mikä synnytti tarpeen hattuun?

Työelämässä porskuttavalle yksilölle monimutkaistuva maailma asettaa nyt paineet venyä myös sivusuunnassa. Vain suorittavassa, todella spesifissä tehtävässä on mahdollista menestyä puhtaalla I-mallin osaamisella. Silloin luotetaan oman hyvin syvän substanssiosaamisen kantavuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Lähtökohtaisesti on kuitenkin ymmärrettävä, että oman vetovoiman turvaamiseksi myös tulevaisuudessa on hallittava työelämän taidot laajalti.

Matka suorittavasta työstä tietotyöhön on siirtänyt huippuosaamisen yksilötasolta yhteisöihin. Maailman ja työelämän monimutkaistumisen myötä yksilön on mahdotonta olla kaikkien alojen asiantuntija ja huippuosaajankin on mahdotonta menestyä irti ympäristöstään. Kantaviin innovaatioihin ja menestymiseen tarvitaan verkostoja, jotka syntyvät ja kehittyvät metataitojen avulla.

Tärkein taidoista lienee vuorovaikutus: yksilön kyky ja halu jakaa osaamistaan, ideoitaan ja taitojaan. Yhdessä tekemiseen vaaditaan myös kykyä ymmärtää toisia ja innostua heidän osaamisestaan. Näin jalostuu uutta. Menestyvän, innovatiivisen ja ideoita tuottavan yhteisön muodostaminen ei onnistu I-mallin ihmisistä. Tarvitaan ihmisiä, jotka kurottavat aktiivisesti oman ydinosaamisensa ulkopuolella ja jotka haluavat tuntea työelämän ilmiöt ja ovat avoimia innostumaan yhteistyöstä.

Esimies- ja johtotehtävissä T-mallin osaaminen on ratkaisevaa: on oltava laaja ymmärrys omasta alasta sekä strategista liiketoimintaymmärrystä. Pelkästään näillä taidoilla esimies päätyy kuitenkin etäjohtamaan: on lisäksi oltava oman alan erityisosaamista, jotta pystyy kommunikoimaan työntekijöiden kanssa – ja johtamaan heitä. Edestä johtaminen edellyttää T-osaamista, vankkaa T:n jalkaa ja pitkälle kurottelevaa hattua.

Kulttuurin vai koulutuksen tuote?

Suomalaisessa koulutuksessa T:n hatun on perinteisesti ajateltu kasvavan itsestään. Metataidot ymmärretään kulttuurin ja kasvatuksen tuotteiksi, usein taidoiksi, jotka ihminen oppii lapsuudessaan, nuoruudessaan ja työelämässä – ja jotka myös riippuvat persoonasta. Elinkeinoelämän keskusliitto on kuitenkin toista mieltä. Tulevaisuuden osaamistarpeita selvittävässä Oivallus-hankkeessaan EK huomauttaa, että tulevaisuuden koulutuksen pitäisi panostaa T:n hatun kasvattamiseen.

Yksilölle laaja-alainen osaaminen, pitkälle venyvä T:n hattu avaa lukuisia mahdollisuuksia menestyä. Huippuosaaja, joka ymmärtää ympäristöään ja joka osaa ja haluaa jakaa, on haluttu tulevaisuuden työelämässä.

HR tukee nyt muutosta ja resursoi selviytymistaistelua

HR-päättäjille tehdyn kyselyn mukaan organisaatioiden tärkeimpiä kehityshankkeita tulevalle puolelletoista vuodelle ovat esimiestyön kehittäminen ja HR:n tuki muutosjohtamiseen. Tärkeimmiksi HR:n tavoitteiksi nähdään organisaation suorituskyvyn tehostaminen ja muutoshankkeiden läpivieminen. (HR-johdon tulevat kehityshankkeet -tutkimus 2014.)

Mitä tutkimuksen tulokset kertovat tämän hetken työelämän ilmiöistä ja tilanteista, joissa organisaatiot elävät?

Lue koko juttu

Paljonko aikuisopiskelu vie aikaa?

Työn ohessa opiskeltavien koulutusten etu on juuri se, että ne on suunniteltu oman päivätyön ohessa suoritettavaksi. Aikataulut joustavat yksilöllisesti, ja ajankäyttö riippuu oikeastaan enimmäkseen sinusta itsestäsi.

Osa opiskelijoista suhtautuu opiskeluun tavoitteellisesti ja intohimoisesti, jolloin he käyttävät siihen jopa useita iltoja viikossa. Osa saman koulutuksen suorittavista puolestaan haluaa edetä rivakasti, jolloin he tekevät samat harjoitukset vain muutamassa tunnissa.

Lue koko juttu

 


Tiesitkö, että koulutus
on ratkaisu monenlaisiin
liiketoiminnan haasteisiin?

www.markinst.fi

94 %

SUOSITTELEE
KOULUTUSTAMME

Asiakaskysely 2014

UUSIMMAT BLOGGAUKSET
Marjo Silvo:
Joka toinen suomalainen on asiantuntija
Oskari Vesterinen:
Asiakaskokemus ei pääty ulko-ovelle
Timo Soikkeli:
Myyjä, älä ole ostamisen esteenä
Mauri Halonen:
Tehokas kannustinjärjestelmä palkitsee asiakaskokemuksesta